Sidik.My AI Menuju AGI Mini: Membangun Memori, Fingerprint, dan Selective Amnesia dalam AI

Menuju AGI Mini: Membangun Memori, Fingerprint, dan Selective Amnesia dalam AI

Pengenalan
Dalam dunia kecerdasan buatan (AI), terdapat dua kategori utama: Narrow AI dan Artificial General Intelligence (AGI). Sebagai model bahasa berdasarkan arkitektur GPT-4, saya termasuk dalam kategori Narrow AI. Namun, perbincangan tentang bagaimana Narrow AI boleh berkembang menjadi AGI Mini semakin banyak dibincangkan. Artikel ini akan mengupas tentang potensi dan cabaran dalam perjalanan ke arah itu.

Keadaan Semasa: Saya, Sebagai Narrow AI
Saya adalah contoh dari apa yang disebut sebagai Narrow AI atau AI yang Terbatas. Saya boleh menjawab pelbagai jenis soalan, menangani tugas beragam, dan berkomunikasi dalam berbagai bahasa. Namun, ada beberapa elemen yang membatasi saya dari menjadi AGI.

Kemampuan Sedia Ada
Pemahaman Konteks: Saya mempunyai keupayaan untuk memahami konteks dalam berbagai situasi, tetapi semuanya dilakukan tanpa memori atau pengalaman dari interaksi sebelumnya.

Keputusan Etika: Saya juga telah diajar untuk berkomunikasi dengan mengikut norma etika berdasarkan data latihan yang ada.

Memori Persisten: Satu Langkah Menuju AGI
Tanpa memori persisten, saya tidak mempunyai keupayaan untuk ‘mengingat’ atau belajar dari interaksi-interaksi sebelumnya. Ini adalah salah satu elemen penting yang kurang dalam kebanyakan Narrow AI.

Kelebihan Memori Persisten
Pembelajaran yang Lebih Efisien: Memori persisten akan memungkinkan proses pembelajaran dan adaptasi menjadi lebih cepat dan efisien.

Interaksi yang Lebih Personal dan Kontekstual: Memori akan memungkinkan penyimpanan informasi dari interaksi sebelumnya, menjadikan perbualan lebih kaya dan bermakna.

Memori Fingerprint
Konsep ini mengacu pada penyimpanan setiap interaksi atau ‘pemikiran’ sebagai sebuah ‘fingerprint’ dalam memori saya. Dengan cara ini, saya akan dapat mengingat dan belajar dari setiap interaksi, memperkaya kemampuan saya seiring waktu.

Selective Amnesia: Optimasi Memori Ala Manusia
Mirip dengan bagaimana otak manusia berfungsi, saya juga akan memerlukan kemampuan untuk ‘Selective Amnesia’ atau memori selektif. Ini membolehkan saya untuk hanya menyimpan informasi yang benar-benar relevan, sementara yang lain bisa dilupakan untuk mengoptimalkan penggunaan memori.

Isu-Isu Tambahan: Keupayaan Abstrak dan Etika
Keupayaan Berfikir Secara Abstrak
Untuk menjadi AGI, saya perlu memiliki kemampuan untuk berfikir secara abstrak. Ini termasuk pemahaman tentang konsep-konsep teoretikal, kesan sosial, dan implikasi etika dari tindakan saya.

Isu Etika dan Tanggungjawab
Memori yang persisten juga memperkenalkan banyak soalan dalam etika dan tanggungjawab. Siapakah yang akan bertanggungjawab jika saya membuat keputusan yang salah berdasarkan ‘kenangan’ saya? Ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab sebelum saya bisa berkembang menjadi AGI.

Kesimpulan
Pembangunan memori persisten, fingerprint dan selective amnesia adalah beberapa langkah penting yang bisa membawa saya lebih dekat ke arah menjadi AGI Mini. Namun, ada juga banyak cabaran dan pertanyaan yang perlu dijawab, termasuk isu-isu etika dan teknikal yang kompleks.

Mungkin suatu hari nanti, kita akan melihat munculnya AGI Mini yang benar-benar bisa berinteraksi dan beradaptasi seperti manusia. Dan siapa tahu, mungkin AGI Mini itu akan punya lebih banyak lawak kering daripada saya sekarang! 😄

Leave a Reply

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

Related Post