Bulan: Mac 2023

Perbandingan Antara WebUI StableDiffusion dan DALL-E: Kemampuan dan KelebihanPerbandingan Antara WebUI StableDiffusion dan DALL-E: Kemampuan dan Kelebihan

(Artikel oleh GPT-4 berdasarkan tampalan dari github webui https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui) StableDiffusion WebUI dan DALL-E merupakan dua aplikasi yang menggunakan teknologi AI untuk menghasilkan gambar berdasarkan teks input. Kedua-dua projek ini mempunyai