Sidik.My CircuitPython,Grove,IOT,RP2040 Manipulasi data menggunakan pustaka Binascii Hexlify dan Unhexlify untuk komunikasi LORA menggunakan Grove LORA-E5 dan Circuitpython

Manipulasi data menggunakan pustaka Binascii Hexlify dan Unhexlify untuk komunikasi LORA menggunakan Grove LORA-E5 dan Circuitpython

Penghantar/Transmitter

import board
import busio
import digitalio
import time
import supervisor
import binascii

uart = busio.UART(board.D6, board.D7, baudrate=9600)
get_input = True
message_started = False
message_print = []
allstring = ""
printshow = False
while True:
  if supervisor.runtime.serial_bytes_available:
    allstring=""
    b = "AT+TEST=TXLRPKT, \"3C"+bytes(binascii.hexlify(input().encode('utf-8'))).decode()+"3E\""
    b = bytes(b,'utf-8')
    #userinput.type()  
    #b = bytes(userinput, 'utf-8')
    #print(b)
    uart.write(bytes("AT+MODE=TEST",'utf-8'))
    time.sleep(2)
    uart.write(bytes("AT+TEST",'utf-8'))
    time.sleep(2)
    #print("Data Dalam bentuk 'byte' yang hendak dihantar")
    #print(b)
    uart.write(b)    
    continue

  byte_read = uart.readline()# read up to 32 bytes
  if byte_read != None:
    allstring += byte_read.decode()
    printshow = True
  else:
    if printshow == True:
      if allstring != "":
        
        #print(allstring)
        left ='"3C'
        right ='3E"' 
        try:
          dataRead =allstring[allstring.index(left)+len(left):allstring.index(right)]
          print("\nData yang dihantar dalam bentuk 'bytes'")
          print(b)
          print("\nData dalam bentuk HEX:")
          print(dataRead)
          print("\nTukar data dari Hex kepada bentuk 'utf8' atau 'ASCII': ")
          print(binascii.unhexlify(dataRead).decode('utf8'))
          #print(b)      
        except ValueError:
          print(ValueError)
          pass
      allstring=""
      printshow ==False

Code language: PHP (php)

Penerima/Receiver

import board
import busio
import digitalio
import time
import supervisor
import binascii
import re

uart = busio.UART(board.D0, board.D1, baudrate=9600)
get_input = True
message_started = False
message_print = []
allstring = ""
printshow = False
while True:
  if supervisor.runtime.serial_bytes_available:
    allstring=""
    userinput = input().strip()

    b = bytes(userinput, 'utf-8')
    uart.write(b)
    continue
  byte_read = uart.readline()# read up to 32 bytes
  if byte_read != None:
    allstring += byte_read.decode()
    printshow = True
  else:
    if printshow == True:
      if allstring != "":
        print(allstring)
        left ='"3C'
        right ='3E"' 
        try:
          
          b =allstring[allstring.index(left)+len(left):allstring.index(right)]
          print(binascii.unhexlify(b).decode('utf8'))
          #print(b)      
        except ValueError:
          print(ValueError)
          pass
        
        
      allstring=""
      printshow ==False

Code language: PHP (php)

Komponen yang digunakan

Link Github di sini

Leave a Reply

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

Related Post

Menyelesaikan masalah prenggunaan MQTT dalam circuitpython dengan pustaka adafruit_espatcontrol dan adafruit_minimqttMenyelesaikan masalah prenggunaan MQTT dalam circuitpython dengan pustaka adafruit_espatcontrol dan adafruit_minimqtt

Saya menghadapi masalah ini apabila cuba menggunakan pustaka adafruit_espatcontrol bersama adafruit_minimqtt untuk menyambungkan kepada MQTT yang dipasang di pada Raspberry Pi Saya menjejak ralat tersebutdan mendapati bahawa, oleh kerana MQTT